Opis programu

Program służy do analizy porównawczej sprzedaży z programu Subiekt GT dla wybranych kontrahentów i towarów. Porównaniu podlegają wybrane okresy (rok, kwartał, miesiąc, od-do). Można wybrać do 4 okresów. Wynik analizy jest zapisywany w arkuszu xls z podaniem procentowego wzrostu lub spadku sprzedaży dla kontrahentów
i towarów (dla lepszego zobrazowania pokolorowanego). Jest kilka wariantów analiz sprzedaży oraz wykaz niezrealizowanych ZK w układzie kontrahent, towar, ZK.

Cena

Cena 1900,- netto

Dodatkowe informacje

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu pod adresem jerzy@repus.com.pl

Przykładowe okna programu

Przykłady plików xls wygenerowanych przez program